Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 februari 2020

Nu de aanleg van E17/4 gestart is, verergeren de verkeersproblemen in het industriepark E17/3 exponentieel. Philippe Van Streydonck wijst al jaren op de problemen en kwam al met verschillende ideëen voor mogelijke oplossingen. Oplossingen die de bevoegde schepen nu eindelijk schoorvoetend toepast …

Op 2 januari 2020

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele maakt 14.410 euro vrij voor sociale huisvestingmaatschappij Tuinwijk in Lokeren. “Met deze middelen wil ik Tuinwijk ondersteunen bij de bouw en de renovatie van sociale huurwoningen”, verduidelijkt minister Diependaele. Door de grote uitdagingen op vlak …

Op 26 november 2019

Over de verkeerssituatie van het industrieterrein E17/3 is al heel wat inkt gevloeid en met de komst van E17/4 zal het niet rustiger worden. Philippe Van Streydonck, zelf werkzaam in E17/3, doet een concreet en weldoordacht voorstel om te werken met éénrichtingsverkeersstromen. HLN spendeert er in …

Op 22 oktober 2019

Het Stadsbestuur heeft niet de moed om privévuurwerk te verbieden en houdt het op "ontrading"... Alsof dat een verschil zal maken...  Sylvie Van Acker hoopt dat ze na Nieuwjaar de gemeenteraad niet moet toespreken met de woorden "Heb ik niet gezegd dat er ongelukken van zouden komen?" HLN vat haar …

Op 3 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Lokeren betekent dat concreet 4.053.663 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Op 15 september 2019

sp.a wil een dure, mogelijks onrealiseerbare fietstunnel aan de kruising Durmepad - Oude Bruglaan. N-VA stelt voor om een groter stopbord te plaatsen en aanvullend een boodschap op de grond... HLN schreef er een uitgebreid artikel over …