Bestuursverklaring N-VA Lokeren

Beste Lokerse N-VA-er,

Waar hebben wij bij N-VA Lokeren nood aan ?

1. Duurzame rust, stabiliteit en eenheid.
2. Nieuwe en jonge gezichten met gezonde persoonlijke politieke ambitie.
3. Oude getrouwe gezichten met en zonder gezonde persoonlijke politieke ambitie.
4. Openheid, verdraagzaamheid en loyauteit tegenover elkaar.
5. Loyauteit tegenover de partij lokaal, arrondissementeel en nationaal.

Hoe gaan wij dit in de volgende drie jaren en in drie stappen verwezenlijken ?

1. VERENIGEN:

Door zoveel mogelijk nieuwe leden te werven.

Door zoveel mogelijk oud-leden die loyaal bleven aan de partij opnieuw te motiveren.

Door alle leden die het wensen zoveel mogelijk te betrekken bij de werking.

Door open bestuursvergaderingen waar ook niet verkozen bestuursleden welkom zijn.

Door open communicatie van leden naar bestuur en van bestuur naar leden.

Door gezellige niet formele ledenbijeenkomsten en activiteiten.

2. ACTIVEREN:

Door zoveel mogelijk leden te activeren voor militantenwerk, bussen, acties, zetelen in adviesorganen en andere politieke activiteiten.

Door de leden met uitgesproken politieke ambities hierbij het voortouw te laten nemen.

3. DOORBREKEN:

Door in 2018 met een degelijke verkiezingscampagne en een sterke lijst van hardwerkende kernleden en enkele prominente Lokeraars de meerderheid te breken of alvast te proberen.

Wil je mee denken en doen ? Bezorg ons je e-mailadres ! (het nationaal secretariaat mag dit om privacy redenen niet) of bel ons. Zo krijg je alle info en tevens uitnodigingen voor de open bestuursvergaderingen. Laat ons weten wat je in Lokeren op beleidsvlak wil veranderd zien.

Met vriendelijke groeten van het hele bestuur, 

Voorzitter: Dirk Van de Voorde - d.v.d.voorde [at] belgacom.net - Kluisstraat 23 - 0475/705557 
Secretaris: Lars Devocht - lars.devocht [at] n-va.be - 0491/912131

Ledenverantwoordelijke: Geert Van Hecke - geert.vanhecke [at] n-va.be - 0468/267714