Nieuws

Op 3 februari 2020

Nu de aanleg van E17/4 gestart is, verergeren de verkeersproblemen in het industriepark E17/3 exponentieel. Philippe Van Streydonck wijst al jaren op de problemen en kwam al met verschillende ideëen voor mogelijke oplossingen. Oplossingen die de bevoegde schepen nu eindelijk schoorvoetend toepast …

Op 2 januari 2020

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele maakt 14.410 euro vrij voor sociale huisvestingmaatschappij Tuinwijk in Lokeren. “Met deze middelen wil ik Tuinwijk ondersteunen bij de bouw en de renovatie van sociale huurwoningen”, verduidelijkt minister Diependaele. Door de grote uitdagingen op vlak …

Op 26 november 2019

Over de verkeerssituatie van het industrieterrein E17/3 is al heel wat inkt gevloeid en met de komst van E17/4 zal het niet rustiger worden. Philippe Van Streydonck, zelf werkzaam in E17/3, doet een concreet en weldoordacht voorstel om te werken met éénrichtingsverkeersstromen. HLN spendeert er in …

Blikvangers

  • ENQUÊTE - Iedereen Burgemeester!

    Dank aan iedereen die de tijd genomen heeft om de enquête in te vullen. Over de eerste algemene resultaten hebt u kunnen lezen in het N-VA huis-aan-huisblad van december. In april behandelen we een eerste onderwerp meer in detail. Hou uw brievenbus in de gaten!