Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Sylvie Van Acker

Lid van Commissie Omgeving, Commissie Cultuur & Vrije Tijd, Lid van de Culturele Raad en Raad Lokale Economie

Eddy Van Bockstal

Lid van Commissie Welzijn & Burgerzaken - Lid van de Raad van Bestuur SAKURA

Philippe Van Streydonck

Lid van de Commissie Infrastructuur en van de Financiële Commissie

Manu Diericx

Lid van de Commissie Ondersteunende Diensten - Lid van de Raad van Bestuur AZL

Monique De Witte

Lid van GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - Lid van Stedelijke Raad voor Land- en Tuinbouw - Lid van de Seniorenraad

Micha Steeman

Lid van de Verkeersraad

Dirk Van de Voorde

Lid van de Stedelijke Welzijnsraad

Jan Arens

Lid van de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden

Sofie Verlee

Lid van Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Maartje Maes

Vertegenwoordiger in CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme Verloren Bos)