Programma

SPEERPUNTEN

  1. Uitbreiden en verbeteren van ANPR-cameranetwerk om alle vormen van crimineel of asociaal gedrag - zoals straatracers - te bestrijden en te bestraffen.
  2. Van Lokeren een veilige fiets-, wandel- en winkelstad maken met respect voor natuur en milieu
  3. Verbeteren integratie door alleen Nederlands als bestuurs- en onderwijstaal te gebruiken, taalonderricht te stimuleren en respect te eisen voor ‘alle’ waarden van de verlichting en de mensenrechten.
  4. Een echt dierenwelzijnsbeleid met losloopweide voor honden, bredere aanpak zwerfkatten en beteugelen dierenmishandeling.
  5. Burgers, buurten en adviesraden vooraf betrekken bij grote plannen om het draagvlak te verhogen en de openbaarheid van bestuur te waarborgen.
  6. Een nieuw, makkelijk bereikbaar, recreatief EN sportief zwembad met gunsttarief voor Lokeraars.
  7. Verbeteren van de doeltreffendheid, de neutraliteit en de digitale mogelijkheden van de dienstverlening naar de burgers.
  8. Verbeteren van de ruimtelijke ordening door Vlaamse bouwmeesterscan, aanpak leegstand in centrum en dorpskernen en door aanwerving van centrummanager.
  9. Verbeteren van de sociale politiek door het actief opsporen van misbruiken en het verlagen van de drempels voor hen die het echt nodig hebben.
  10. Oplossen van het tekort aan kinderopvangplaatsen en aan voorzieningen voor senioren terwijl het aantal inwoners blijft stijgen.

Je kan ons volledige programma hier lezen.