4.053.663 euro extra investeringsbudget voor Lokeren dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 3 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Lokeren betekent dat concreet 4.053.663 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam N-VA fractieleider Eddy Van Bockstal van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

“Met dit geld kunnen we onze stad écht beter maken. N-VA Lokeren wil dat Lokeren met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in het uitbouwen van het fietspadennetwerk waar nog heel wat verbindingswegen ontbreken om van Lokeren een fietsvriendelijke en fietsveilige stad te maken, maar ook in het in stand houden van de open groene ruimte die bedreigd wordt door de talrijke verkavelingen .”  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is