Iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf onze stad besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Want uw mening telt.

Veiligheid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik voel me veilig in het verkeer
Er zijn genoeg en goede fietspaden
De jeugd kan op een veilige manier fuiven en huiswaarts keren
Er zijn voldoende camera’s met nummerplaatherkenning
Evenementen zijn voldoende beveiligd
Verzorgen
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er zijn voldoende betaalbare voorzieningen voor 65-plussers
Er is voldoende betaalbare kinderopvang
Lokeren moet eigen ziekenhuis open houden ook al is dit het kleinste in Vlaanderen
Voetpaden zijn aangepast voor minder mobiele inwoners
Stadsbestuur zorgt goed voor klimaatdoelstellingen, milieu en natuur
Verenigingen
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Het stadsbestuur luistert naar de noden van mijn vereniging
De adviesraden - cultuur, jeugd, sport, milieu... - krijgen gehoor
Er is voldoende infrastructuur - lokalen, terreinen, …- voor de verenigingen
De middelen worden eerlijk verdeeld onder de verschillende verenigingen
Alleen verenigingen die openstaan voor elke burger verdienen steun
Verantwoordelijkheid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Leegstand in het centrum wordt voldoende bestreden
De burgers krijgen voldoende inspraak bij belangrijke projecten
Ik weet waar ik terecht kan met vragen over dierenwelzijn
De stadsdiensten zijn voldoende toegankelijk en perfect digitaal bereikbaar
Vastgoedprojecten bedreigen leefbaarheid, groenzones en dorpskernen
Vlaamse cultuur en inburgering
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Aparte zwemuren voor vrouwen om religieuze reden zijn nodig
Contact met de burgers moet uitsluitend in het Nederlands gebeuren
Erkende asielzoekers en nieuwkomers worden goed begeleid naar inburgering
Stadsbestuur doet voldoende om gettovorming tegen te gaan
Stadsbestuur waakt voldoende over Vlaamse cultuur en Europese manier van leven